ข่าว News

 5 เมษายน 2557 

เรื่อง แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

เนื่องด้วยบริษัท ศรีสำอางค์ จำกัด

ได้ย้ายที่ทำการสำนักงาน จากเดิม

เลขที่ 160 หัวมุมสี่แยกวัดตึก ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

ไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ตามรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท ศรีสำอางค์ จำกัด

เลขที่ 171

ถนนจักรวรรดิ

แขวงจักรวรรดิ

เขตสัมพันธวงศ์

กรุงเทพฯ

โทรศัพท์: 02-221-0355

โทรสาร:  02-225-6132

โดยมีผลนับตั้งแต่

วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ